Hệ thống an toàn chủ động trên xe Hyundai SantaFe

𝐇𝐲𝐮𝐧𝐝𝐚𝐢 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚𝐟𝐞, 𝐦𝐚̂̃𝐮 𝐱𝐞 𝐚𝐧 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐛𝐚̣̂𝐜 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚̂𝐧 𝐤𝐡𝐮́𝐜 - Đạt chỉ số an toàn 5 sao EURO ANCAP, được ANCAP đo đạc và chứng nhận hàng năm…